Posted on

Autoklaven steriliserar – viktigare än någonsin! 

Första gången du hör ordet “autoklav” kanske du inte vet vad den används till, men det är en mycket viktig pjäs, eller rättare sagt – en tryckkokare! Det finns stora golvstående autoklaver och mindre bordsautoklaver. 

 

Autoklaven steriliserar 

En autoklav tjänar samhället genom att sterilisera kemikalier, plast, glas, metall och textilier. Den används inom flera olika branscher som exempelvis inom sjukvård, tandvård, i biologiska laboratorier med mera. Den kan även sterilisera föda.  

Autoklaven uppfanns i slutet av 1800-talet av den franska bakteriologen Charles Edouard Chamberland. Detta var en lärd man som först studerade matematik och även arbetade som lärare innan han började att arbeta vid ett laboratorium i Paris år 1875. Chamberland var mycket intresserad av bakteriologi såsom försvagandet av bakteriegifter och vaccinering mot rabies. Han tillverkade bakteriefilter av bränd lera efter en hemlig bränningsprocess som inte avslöjades. Det låg i Chamberlands intresse att skydda människor mot bakterier, och det var så autoklaven kom till. 

 

Autoklavering 

Sterilisering är mycket viktigt för att förhindra smittspridning, och i tider med bakterier och farliga virus i omlopp är detta en kritisk funktion. Detta säkerställer en mycket hög hygiennivå och att använda en autoklav är ett av de vanligaste sätten att sterilisera på under århundraden – och än idag. Då autoklavering innebär hög temperatur och högt tryck är det viktigt att det man avser sterilisera kan klara en autoklavering. 

Rekommenderad temperatur för sterilisering är 121 grader Celsius i 15 minuter eller 134 grader Celsius i 3 minuter. Detta gäller själva steriliseringsfasen. Det finns olika tekniker som används vid autoklavering, men det som gäller för alla autoklaver är den höga temperaturen och det höga trycket. Mikroorganismer klarar inte detta vilket gör autoklaven mycket effektiv. 

 

Olika autoklaver 

Det finns olika modeller av dessa fantastiska autoklaver och man väljer modell utifrån vad man tänker sterilisera och hur det är förpackat. Alla autoklaver kan hantera glas, metall, plast etc men du väljer modellen utifrån det mer specifika användningsområdet.  

En klass B-autoklav är ansett vara det pålitligaste valet. En sådan autoklav är designad att även sterilisera material som kräver djupare genomträngning som slangar och kablar av mer poröst material. En klass B-autoklav använder man oftast för sterilisering av förpackade material, speciellt inom industrier. 

En klass N-autoklav har lite lägre genomträngningsförmåga och används till oförpackade saker som exempelvis instrument inom sjukvård och andra verktyg, även inom skönhetsvård och där man säkerställer att instrument är patogenfria. 

Det finns flera typer av autoklaver än klass B och klass N, dessa är oftast konstruerade för specifika ändamål för att exempelvis användas inom produktion. 

 

Autoklavens plus och minus 

Autoklaven är en superb lösning för sterilisering av saker som klarar hög temperatur, men detta fungerar oftast inte för känsligare elektronik. Där behöver man överväga andra steriliseringsalternativ.