Elektronikens historia 

På 500-talet upptäckte Thales från Mileros att det blev en attraktion om till exempel en bärnsten drogs mot päls. De gamla grekerna upptäckte i sin tur att bärnsten drog åt sig föremål som var lätta, som exempelvis hårstrån. Om bärnstenen och hårstråt berörde varandra under en längre stund, kunde gnistor uppstå. Detta är uppfinningar som i dag kallas för statisk elektricitet. William Gilbert som var Elisabeth I:s livläkare, var en av de män som började forska om hur elektriciteten egentligen börjat. Han hittade fler ämnen än bärnsten som också kunde skapa statisk elektricitet som hos Göteborg Elektriker. Några av dem var svavel, harts och diamant. Han upptäckte även att de allra flesta metaller saknade förmågan att leda ström. Det var även under 1600-talet som Walter Charleton lanserade ordet elektricitet. 

Första elektricitetsmaskinen 

År 1663 konstruerade Otto von Guericke den första elektricitetsmaskinen, och det blev ett stort och viktigt framsteg för elektriciteten. År 1700 upptäckte Wall att det bildades elektrisk laddning när blixten gick, och det var en rejäl urladdning. Under 1700-talet upptäcktes det att även en människokropp kunde leda elektricitet. Under detta århundrade förbättrades Guerickes elektricitetsmaskin, och den kunde till slut framkalla stora mängder elektricitet. 

1800-talet 

Det fortsattes att forska på elektricitet och 1879 hade Thomas Edison uppfunnit en glödlampa som fungerade. Nikola Tesla uppfann växelströmmen, som gjorde att samhällets elutveckling utvecklades under 1900-talet. Nikola Tesla är även den man som elbilen Tesla är döpt efter. Under denna tid visste de som forskade kring elektricitet inte hur farligt det var, och många fick svåra brännskador eller till och med dog, när det höll på med sina uppfinningar. 

1900-talet 

På 1900-talet kunde fler och fler få elektricitet i sina bostäder, först var det endast de som bodde i städerna som fick tillgång till el, och även de som hade det bra ställt. Under 1900-talet utvecklades även växelströmmen och helt plötsligt var elen kapabel till att transporteras mycket längre väg än förut. ASEA var det första svenska företaget som blev världsledande av den här sortens kraftöverföring. ASEA skapade även högspänd likström, som ledde till att samhällen klarade av att lysas upp av elkraft som tillverkades flera hundra mil bort. Under 1910-talet och framåt i tiden blev Sveriges viktigaste energikraft vindkraft, det byggdes flera och större kraftstationer och de allra flesta ligger i Norrland. Elkraften hade dock en konkurrent i kolkraftverken ända till början av 1900-talet. Som tur är fick kol mindre betydelse och Sverige började i stället att bygga kärnkraftsvek. 

Kärnkraftverk 

Under andra världskriget upptäcktes det att genom klyvning av uranatomer kunde det bildas energi. Efter en stor debatt för och emot kärnkraft, som slutade med att folket röstade ja till att bygga kärnkraftverk, började dessa byggas i Sverige i början 1970-talet. Kärnkraften har i dag stor betydelse för Sveriges energiförsörjning.