Posted on

Förberedd dig med en framtidsfullmakt

Det kan komma en tid i livet då vi inte längre är förmögna att ta hand om våra ärenden. Det kan till exempel bero på en olycka eller sjukdom. Även om det inte är något som du vill gå runt och tänka på i vardagen är det bra att förberedda sig så bra som möjligt. Du kan därför skriva under en framtidsfullmakt där du ger någon rättigheten att utföra dina ärenden i ett sådant läge. Det ska självfallet vara någon som du litar på till 100 %. Normalt när dessa saker sker så utser man en god man eller så tilldelas personen en förvaltare. En framtidsfullmakt kan alltså vara ett bra alternativ till detta.

Hur ska jag göra för att skriva en framtidsfullmakt?

Innan du och den andra parten skriver en fullmakt finns det vissa krav som ni måste uppfylla. För det första måste du vara minst 18 år när du skriver fullmakten. Det måste stå att det är framtidsfullmakt och inte en nuvarande sådan. Sedan ska det också framgå klart och tydligt vilka parter det gäller. För övrigt måste det vara två vittnen närvarande som bevittnar när man skriver på. Dessutom ska det självfallet stå vad fullmakten omfattar, alltså vilka rättigheter ombudet ska ha i framtiden. Vanliga fullmakter brukar inkludera bankärenden, apotek och myndigheter bara för att nämna några exempel.

Du kan ha fler än en fullmaktshavare

Det normala när man väljer ut en fullmaktshavare är att det endast är en person som sköter allt. Dock är det helt okej att använda sig av fler personer om man skulle vilja för information. Om du ska ha med flera personer på fullmakten är det viktigt att du förklarar vad de har för relation till varandra. Du kan också välja att olika personer ska ansvara för olika delar av fullmakten. Som du hör står det alltså ganska fritt att lägga upp ansvaret efter vad som passar dig och resterande parter bäst.

Glöm inte att två vittnen måste vara närvarande

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig måste själva signeringen bevittnas av två personer. Det får inte vara någon närstående i form av sambo, make, maka, syskon, föräldrar eller barn. Det får inte heller vara någon som är yngre än 15 år gammal. Den som är vittne ska även anteckna sin adress och när de bevittnar själva signeringen. De ska också skriva ned om det finns något annat att ta hänsyn till. De kan till exempel skriva ner information om den berördes hälsotillstånd eller annat som kan påverka fullmakten i framtiden.